Антимонопольний комітет України
Державний реєстр суб'єктів господарювання, притягнутих до відповідальності за вчинення порушення, яке передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів

Пошук

Дата рішення
№ рішення у справі
Найменування органу Комітету, який прийняв рішення
Суб’єкт господарювання, який вчинив порушення
Ідентифікаційний код
Адреса місцезнаходження
Інші відомості
18.07.2024
54/51-р/к
Адмінколегія Південно-східного МТВ
ПП «Центр пакувальних технологій»
32505370
18.07.2024
54/51-р/к
Адмінколегія Південно-східного МТВ
ПП «АА Тандем»
35036837
17.07.2024
63/63-р/к
Адмінколегія Західного МТВ
ТОВ «ГАЛІО»
35620697
17.07.2024
63/63-р/к
Адмінколегія Західного МТВ
ФОП Двожан А.Я.
3191606173
17.07.2024
63/62-р/к
Адмінколегія Західного МТВ
ФОП Білик М.Р.
3675005750
17.07.2024
63/62-р/к
Адмінколегія Західного МТВ
ФОП Василишин М.І.
1799900034
17.07.2024
63/61-р/к
Адмінколегія Західного МТВ
ТОВ «Мішем»
40121960
17.07.2024
63/61-р/к
Адмінколегія Західного МТВ
ПП «Євроімекс – Інвест»
38533329
17.07.2024
63/60-р/к
Адмінколегія Західного МТВ
Довженко Андрій Олександрович
3090709756
17.07.2024
63/60-р/к
Адмінколегія Західного МТВ
Волошин Ігор Васильович
2054523998
Записів всього: 1410
Додаткова інформація
Дата рішення
Дата рішення у справі
№ рішення у справі
Номер (№) рішення у справі
Суб’єкт господарювання, який вчинив порушення
Організаційно-правова форма та найменування суб’єкта господарювання, який вчинив порушення / для фізичної особи – підприємця - прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)
Ідентифікаційний код
Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання / для фізичної особи – підприємця реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)
Адреса місцезнаходження
Місцезнаходження юридичної особи або задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи – підприємця
Інші відомості
Інші відомості, що ідентифікують суб’єкта господарювання (за наявності)